Naslovnica
Palijativa

CrossCare

Potpisan partjerski ugovor za EU projekt: Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare - HomeCare

U Mestnoj hiši (Ljubljana), 06.09.2018. godine, održano je potpisivanje Partnerskog ugovora za EU projekt Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući CrossCare - HomeCare.

Nositelj projekta je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ugovor je potpisana i Ustanova za zdravstvenu njegu u kući kao i Grada Zagreb, Centar za pomoč na domu Maribor, Mestna občina Ljubljana te Dom Zdravlja Čakovec.

Projektom će se omogućiti pomoć kao i ostanak starijim osobama u njihovim domovima te postići viši stupanj njege u okviru izvaninstitucionalnih zdravstvenih usluga.

Ustanova za zdravstvenu njegu - Andrea Miškulin, Anera Pavlinić

Ustanova za zdravstvenu njegu - Andrea Miškulin

Linkovi: