Naslovnica
Palijativa

CrossCare

Trodnevna strukovna radionica u Zagrebu (24.09.-26.09.2018.)Fotografije sa trodnevne radionice


16.11.2018.

Letak - Radna terapija

Preuzimanje letka Radna terapija


06.11.2018.
Preuzimanje svih prezentacija s predstavljanja projekta CrossCare - HomeCare koji je održan u Zagrebu 24.-26.09.2018. godine u Gradskoj Skupštini Grada Zagreba
Prezentacije
Lista kontakata


07.09.2018.
Potpisan partnerski ugovor za EU projekt: Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare - HomeCare

U Mestnoj hiši (Ljubljana), 06.09.2018. godine, održano je potpisivanje Partnerskog ugovora za EU projekt Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući CrossCare - HomeCare.

Nositelj projekta je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ugovor je potpisana i Ustanova za zdravstvenu njegu u kući kao i Grada Zagreb, Centar za pomoč na domu Maribor, Mestna občina Ljubljana te Dom Zdravlja Čakovec.

Projektom će se omogućiti pomoć kao i ostanak starijim osobama u njihovim domovima te postići viši stupanj njege u okviru izvaninstitucionalnih zdravstvenih usluga.

Ustanova za zdravstvenu njegu - Andrea Miškulin, Anera Pavlinić

Ustanova za zdravstvenu njegu - Andrea Miškulin

Linkovi: