Naslovnica
Palijativa

Zdravstvena njega bolesnika u kući

Na teret HZZO- a

 • Odabrani liječnik primarne medicine daje Nalog
 • Medicinske sestre/tehničari s dugogodišnjim iskustvom obavljaju usluge
 • Vaš odabrani obiteljski liječnik i patronažna sestra obavljaju nadzor

Privatno

 • Odabrani obiteljski liječnik ili liječnik specijalista daje preporuku
 • Medicinske sestre/tehničari s dugogodišnjim iskustvom obavljaju usluge
 • Više medicinske sestre prate stanje bolesnika te po potrebi kontaktiraju liječnika i patronažnu sestru

Neki od najvažnijih postupaka koji se provode

 • Kompletna njega nepokretnog i teško pokretnog bolesnika
  (kupanje, osobna higijena)
 • Sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja
  (dekubitus, pneumonija, tromboza, kontrakture)
 • Zbrinjavanje kroničnih rana
  (ulcus cruris, dekubitus, gangrena, opekline i dr.)
 • Aktivno i pasivno razgibavanje
 • Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
  (vađenje krvi, urin, stolica)
 • Primjena lokalne i peroralne terapije
  (kapi, masti, kupke, klizma)
 • Primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika
  (infuzije)
 • Hranjenje bolesnika na usta ili putem postavljene nazogastrične sonde
 • Toaleta stoma
  (kanila, anus praeter, uro i cisto stoma)
 • Mjerenje i registracija vitalnih funkcija, kontrola razine šećera u krvi i urinu
 • kateterizacija mokraćnog mjehura
 • Provođenje klizme za čišćenje
 • Palijativna skrb-skrb za umirućeg bolesnika
 • Poduka obitelji o skrbi za bolesnika

Popis usluga

Zdravstvena njega u kući, fizikalna terapija i rehabilitacija djece i odraslih u kući, stomatološke usluge, usluge masaže, iznajmljivanje aparata za fizikalnu terapiju.

Sve navedene usluge mogu se ostvariti na teret HZZO-a i privatno neposrednim plaćanjem, a na temelju preporuke odabranog liječnika ili liječnika specijaliste.

Pogledajte cjenik naših usluga.