Naslovnica
Palijativa

Troškove pokriva HZZO?

Saznajte kako i koje naše usluge možete ostvariti na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pacijent, osiguranik HZZO-a ostvaruje svoje pravo na medicinsku njegu u kući putem svog odabranog obiteljskog liječnika, koji, ukoliko je takva njega potrebna, daje Nalog za provedbu usluge.

Usluge fizikalne terapije i rehabilitacije u kući ostvaruju se prema dobivenom mišljenju i nalazu ugovornog  specijaliste fizijatra, reumatologa, ortopeda ili neurologa, nakon čega odabrani obiteljski liječnik daje Prijedlog o provođenju usluge.

Prijedlog razmatra Liječničko povjerenstvo HZZO-a te daje Odobrenje.


Popis usluga

Zdravstvena njega u kući, fizikalna terapija i rehabilitacija djece i odraslih u kući, stomatološke usluge, usluge masaže, iznajmljivanje aparata za fizikalnu terapiju.

Sve navedene usluge mogu se ostvariti na teret HZZO-a i privatno neposrednim plaćanjem, a na temelju preporuke odabranog liječnika ili liječnika specijaliste.

Pogledajte cjenik naših usluga.