Naslovnica
Palijativa

Zapošljavanje

Aktualni natječaji:

15.05.2019.
Natječaj za medicinsku sestru na određeno

Prošli natječaji

24.04.2019.
Natječaj za medicinsku sestru na neodređeno i fizioterapeuta na određeno

01.04.2019.
Natječaj za medicinsku sestru na neodređeno

20.03.2019.
Natječaj za medicinsku sestru na određeno i neodređeno

22.02.2019.
Natječaj za fizioterapeuta, medicinsku sestru i čistačicu na određeno

19.02.2019.
Natječaj za Višeg fizioterapeuta na neodređeno

05.02.2019.
Obavijest o izboru natječaja za voditelja računovodstveno-financijske službe

06.02.2019.
Obavijest o izboru natječaja za višeg fizioterapeuta

06.02.2019.
Obavijest o izboru natječaja za medicinsku sestru

21.1.2019.
Natječaj za osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

23.1.2019.
Natječaj za fizioterapeuta na određeno

21.01.2019.
Natječaj za izbor voditelja računovodstveno-financijske službe

16.01.2019.
Natječaj za izbor medicinske sestre/medicinskog tehničara

14.01.2019.
Obavijest o izboru natječaja za voditelja Službe za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

14.01.2019.
Obavijest o izboru natječaja za medicinsku sestru na određeno

14.01.2019.
Obavijest o izboru natječaja za Višeg fizioterapeuta/ica

14.01.2019.
Rezultati izbora za knjigovođu/kontera

09.01.2019.
Natječaj za izbor viši fizioterapeut i medicinske sestre/medicinskog tehničara

21.12.2018.
Natječaj za izbor medicinske sestre/medicinskog tehničara

12.12.2018.
Natječaj za knjigovođu/kontera

11.12.2018.
Natječaj za višeg fizioterapeuta na neodređeno
Natječaj za voditelja službe kvalitete zdravstvene zaštite


Popis usluga

Zdravstvena njega u kući, fizikalna terapija i rehabilitacija djece i odraslih u kući, stomatološke usluge, usluge masaže, iznajmljivanje aparata za fizikalnu terapiju.

Sve navedene usluge mogu se ostvariti na teret HZZO-a i privatno neposrednim plaćanjem, a na temelju preporuke odabranog liječnika ili liječnika specijaliste.4

Pogledajte cjenik naših usluga.