Naslovnica
Palijativa
Bauerfeind

Zapošljavanje

Aktualni natječaji:

09.09.2020.
Natječaj za referenta za kadrovske poslove i višu medicinsku sestru na određeno i neodređeno

Prošli natječaji

14.08.2020.
Obavijest o izboru 2 medicinske sestre na neodređeno
Obavijest o izboru fizioterapeuta na određeno
Obavijest o izboru medicinske sestre na određeno

17.07.2020.
Obavijest o izboru za radne terapeute - 6 izvršitelja - određeno

15.07.2020.
Natječaj za medicinsku setru/tehničara na određeni i neodređeno te fizioterapeutskog tehničara

12.06.2020.
Natječaj za radne terapeute - 6 izvrištelja - određeno

21.05.2020.
Natječaj za medicinsku setru/tehničara na neodređeno
Obavijest o izboru Matea Jurkovac
Obavijest o izboru Romana Rumora

03.04.2020.
Natječaj za višeg stručnog savjetnika za poslove nabave na neodređeno vrijeme te medicinsku setru/tehničara na određeno

06.03.2020.
Natječaj za knjigovođu/kontera na neodređeno

04.03.2020.
Natječaj za višeg fizioterapeuta na određeno

06.02.2020.
Natječaj za medicinsku sestru - zamjena

10.02.2020.
Odluka o poništenju natječaja za višeg fizioterapeuta

23.01.2020.
Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno, višeg fizioterapeuta ili prvostupnika fizioterapeije na neodređeno i knjigovođu/kontera na neodređeno

16.12.2019.
Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno

13.11.2019.
Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno

13.11.2019.
Natječaj za višeg fizioterapeuta na određeno

30.10.2019.
Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno

04.10.2019.
Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno


Popis usluga

Zdravstvena njega u kući, fizikalna terapija i rehabilitacija djece i odraslih u kući, stomatološke usluge, usluge masaže, iznajmljivanje aparata za fizikalnu terapiju.

Sve navedene usluge mogu se ostvariti na teret HZZO-a i privatno neposrednim plaćanjem, a na temelju preporuke odabranog liječnika ili liječnika specijaliste.4

Pogledajte cjenik naših usluga.