Naslovnica
Palijativa

Nabava

Nabava:

Rezultati o nabavi goriva
Poziv na dostavu ponude: motorni benzin i dizel gorivo, autoplin
Dar u naravi

Plan Nabave:

04.06.2018.
Izmjena plana nabave za 2018.

04.04.2018.
Izmjena plana nabave za 2018.

30.01.2018.
Plan nabave za 2018.

2017. godina
Plan nabave za 2017.
Izmjena plana nabave za 2017.

Arhiva:

Plan nabave za 2016.
Prva izmjena plana nabave za 2016.
Druga izmjena plana nabave za 2016. (25.5.2016.)
Obavijest o nabavi – motorni benzin, dizel gorivo i plin
Nabava motorni benzin i dizel gorivo, auto plin
Obavijest o nabavi medicinskog materijala 2016.
Predmet nabave medicinski materijal 2016.
Odabir najpovoljnije ponude - bonovi za Uskrs
Obavijest o nabavi - bonovi za Uskrs

Plan nabave za 2015.
Izmjena plana nabave za 2015.
Druga izmjena plana nabave za 2015.
Treća izmjena plana nabave za 2015.

Obavijest o nabavi - promidžbeni materijal 2
Predmet nabave - promidžbeni materijal 2
Obaviiest o nabavi - promidžbeni materijal
Predmet nabave - promidžbeni materijal
Obavijest o nabavi - farbanje i lakiranje stolarije 2

Obavijest o nabavi - medicinska oprema

Predmet nabave - farbanje i lakiranje stolarije 2
Obavijest o nabavi - farbanje i lakiranje stolarije
Predmet nabave - medicinska oprema
Predmet nabave - farbanje i lakiranje stolarije
Predmet nabave - rukavice
Obavijest o nabavi - rukavice
Predmet nabave - uredski materijal

Obavijest o nabavi uredskog materijala
Predmet nabave - medicinski materijal
Obavijest o nabavi - medicinski materijal
Predmet nabave - gorivo
Obavijest o nabavi - gorivo
Predmet nabave - održavanje vozila
Obavijest o nabavi - održavanje vozila
Predmet nabave - sistematski pregledi za zaposlenike
Obavijest o nabavi - sistematski pregledi za zaposlenike


Popis usluga

Zdravstvena njega u kući, fizikalna terapija i rehabilitacija djece i odraslih u kući, stomatološke usluge, usluge masaže, iznajmljivanje aparata za fizikalnu terapiju.

Sve navedene usluge mogu se ostvariti na teret HZZO-a i privatno neposrednim plaćanjem, a na temelju preporuke odabranog liječnika ili liječnika specijaliste.

Pogledajte cjenik naših usluga.