Naslovnica
Palijativa

Odnošenje materijala u laboratorij

Ukoliko Vam je liječnik propisao uzimanje materijala za laboratorijsku analizu, osim medicinske usluge vađenja krvi, u mogućnosti smo ponuditi vam i uslugu

  • Odnošenja materijala (krvi) u laboratorij
  • Donošenje nalaza

Pogledajte cjenik naših usluga.


Popis usluga

Zdravstvena njega u kući, fizikalna terapija i rehabilitacija djece i odraslih u kući, stomatološke usluge, usluge masaže, iznajmljivanje aparata za fizikalnu terapiju.

Sve navedene usluge mogu se ostvariti na teret HZZO-a i privatno neposrednim plaćanjem, a na temelju preporuke odabranog liječnika ili liječnika specijaliste.

Pogledajte cjenik naših usluga.