Naslovnica
Palijativa

Kontakt

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Zagreb, Preradovićeva 17/1

Radno vrijeme
7.30-15.30
(popodne, vikendom i blagdanom:po dogovoru)

Telefoni
Zdravstvena njega u kući: 4841 038
Tajništvo ustanove: 4872 257
Fizikalna terapija u kući: 4841 043
fax: 4872 265

E-mail
info@zdravstvena-njega.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Dijana Vuksan
e-mail:


Popis usluga

Zdravstvena njega u kući, fizikalna terapija i rehabilitacija djece i odraslih u kući, stomatološke usluge, usluge masaže, iznajmljivanje aparata za fizikalnu terapiju.

Sve navedene usluge mogu se ostvariti na teret HZZO-a i privatno neposrednim plaćanjem, a na temelju preporuke odabranog liječnika ili liječnika specijaliste.

Pogledajte cjenik naših usluga.