Naslovnica
Palijativa

Cjenik naših usluga

USLUGA CIJENA (kn)
pon-pet sub-ned blagdan
NJEGA U KUĆI
Medicinska njega s dolaskom (60 min.) 100,00 150,00 200,00
Medicinska njega u trajanju od 60 min., 2X (postupak njega u radnom vremenu do 15,30h 1x, postupak njege nakon radnog vremena od 15,30h 1X) 220,00    
Medicinska njega 10x , u trajanju od 60 min. (cijena s popustom 10%) 900,00    
Vađenje krvi bez medicinskog materijala (uzimanje materijala za laboratorijske pretrage) 50,00    
Vađenje krvi sa medicinskim materijalom 55,00    
Transport materijala u laboratorij 35,00    
Donošenje nalaza, dostava lijekova 50,00    
Infuzija po uputi liječnika (bez lijeka- 60 min) 100,00 150,00 200,00
Promjena katetera (s materijalom) 150,00 200,00 250,00
Promjena katetera (bez materijala) 120,00 170,00 220,00
Klizma 120,00 150,00 180,00
Hitna posjeta (dolazak glavne sestre u okviru radnog vremena do 60 min.) 100,00 150,00 200,00
Injekcije po uputi liječnika (intramuskularne i supkutane) 50,00 80,00 120,00
Postupak s umrlim 250,00 300,00 330,00
FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI
Fizioterapija (vježbe, 45 min.) 175,00 205 ,00 235,00
Fizioterapija (vježbe 30 min.) 145,00 165,00 185,00
Fizioterapija 10x, u trajanju od 45 min (cijena s popustom 10%) 1.500,00    
Fizioterapija 10x, u trajanju od 30 min ( cijena s popustom 10%) 1.300,00    
Fizioterapijski program - individualne vježbe, masaža, elektroterapija u trajanju od 60 min. (cijena s popustom 15%) 260,00 320,00 390,00
Fizioterapijski program 10x, u trajanju od 60 min. (cijena s popustom 15%) 2.200,00    
Specijalne tehnike fizioterapije (Bobath, Kabath, Mckenzie, PNF- 60 min.) 245,00 305,00 355,00
Specijalne tehnike fizioterapije 10x, u trajanju od 60 min. (cijena s popustom 10%) 2.200,00    
Masaža - parcijalna (10 min.) 85,00 105,00 120,00
- parcijalna (20 min) 135,00 155,00 175,00
- parcijalna (30 min) . 185,00 215,00 235,00
- cijelo tijelo (45 min.) 215,00 255,00 295,00
Masaža - parcijalna od 30 min, 10x (cijena s popustom 10%) 1.600,00    
Masaža - cijelo tijelo od 45 min, 10x (cijena s popustom 10%) 1.900,00    
Ručna limfna drenaža po segmentu (30 min.) 185,00 215,00 235,00
Ručna limfna drenaža po segmentu x10, u rajanju od 30 min.(cijena s popustom 10%) 1.600,00    
Ručna limfna drenaža (60 min.) 235,00 275,00 305,00
Magnetoterapija (15 min.) 85,00 115,00 135,00
Magnetoterapija (30min) 105,00 135,00 155,00
Ultrazvučna terapija (do 15 min.) 90,00 105,00 155,00
TENS - terapija boli (do 30 min.) 85,00 125,00 145,00
Terapijski Laser (do 20 min) 95,00 115,00 135,00
Elektrostimulacija mišića (20 min.) 95,00 115,00 135,00
Iznajmljivanje aparata
-TENS (dnevno) 75,00    
- magnet (dnevno) 85,00    
Usluge na lokacijama udaljenim od zone tramvaja uvećanje cijene za 15%    
Napomena: ukoliko je fizioterapeut već u kući, cijena svake dodatne terapije se umanjuje za iznos dolaska u vrijednosti 35 kn

Popis usluga

Zdravstvena njega u kući, fizikalna terapija i rehabilitacija djece i odraslih u kući, stomatološke usluge, usluge masaže, iznajmljivanje aparata za fizikalnu terapiju.

Sve navedene usluge mogu se ostvariti na teret HZZO-a i privatno neposrednim plaćanjem, a na temelju preporuke odabranog liječnika ili liječnika specijaliste.

Pogledajte cjenik naših usluga.